« Jak 5:14 List Jakuba 5:15 Jak 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A modlitwa wiary zachowa niemocnego, i wzwiedzie go pan. A jeśliby grzechy poczynił, będą mu odpuszczone.
2.WUJEK.1923A modlitwa wiary uzdrowi niemocnego, i ulży mu Pan, a jeźliby w grzechach był, będą mu odpuszczone.
3.RAKOW.NTA modlitwa wiary zachowa chorego, i wzniesie go Pan; a jeśliby się grzechów dopuścił, będą mu odpuszczone.
4.GDAŃSKA.1881A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan; a jeźliby się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone.
5.GDAŃSKA.2017A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone.
6.JACZEWSKIModlitwa połączona z wiarą uzdrowi chorego; Pan zmniejszy jego cierpienia, i grzechy, gdyby w nich był, odpuszczone mu będą.
7.MARIAWICIa modlitwa wierna zachowa chorego, i ulży mu Pan; a jeśliby w grzechach był, będą mu odpuszczone.
8.DĄBR.WUL.1973A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i ulży mu Pan, a jeśliby był w grzechach, zostaną mu odpuszczone.
9.DĄBR.GR.1961A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i podźwignie go Pan, a gdyby był w grzechach, zostaną mu odpuszczone.
10.TYSIĄCL.WYD5A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
11.BRYTYJKAA modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
12.POZNAŃSKAA modlitwa (płynąca z) wiary zbawi dotkniętego słabością i Pan mu ulży, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
13.WARSZ.PRASKAModlitwa pełna wiary okaże się dla chorego zbawienną; Pan podźwignie go. A gdyby był w jakichś grzechach, zostaną mu odpuszczone.
14.KALETAA modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan; a_jeśliby grzechu był się_dopuścił, odpuszczone_będzie mu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a modlitwa wiary uzdrowi tego, który doznał nieszczęścia oraz Pan go wyciągnie. Nawet jeśli jest sprawcą grzechów, będzie mu odpuszczone.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITModlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone.
17.TOR.PRZ.2023A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podniesie; a jeśli dopuścił się grzechów, zostaną mu odpuszczone.