« Jak 5:16 List Jakuba 5:17 Jak 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Heliasz człowiek był podobny nam nędzami, a modlitwą modlił się aby deżdż nie był, i nie był deżdż na ziemię trzy lata, i sześć miesięcy.
2.WUJEK.1923Eliasz był człowiek nam podobny, cierpiętliwy, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał na ziemię: i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.
3.RAKOW.NTEliasz człowiek był równie przypadkom poddany jako i my; a modlitwą modlił się żeby deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię trzy lata i miesięcy sześć.
4.GDAŃSKA.1881Elijasz był człowiek tymże biedom poddany jako i my, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał; i nie padał deszcz na ziemię trzy lata i sześć miesięcy,
5.GDAŃSKA.2017Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom co my i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz, i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.
6.JACZEWSKIEliasz był to człowiek uległy cierpieniu jako i my: ale prosił on Boga, by deszczu nie spuszczał na ziemię, i deszczu nie było przez półczwarta roku;
7.MARIAWICIEliasz był człowiek nędzy poddany, jako i my, a modlił się na modlitwach, aby deszcz nie padał na ziemię; i nie padał deszcz przez trzy lata i sześć miesięcy.
8.DĄBR.WUL.1973Eliasz był człowiekiem do nas podobnym, podlegającym cierpieniu, a pomodlił się, aby deszcz nie padał na ziemię, i nie padał przez trzy lata i sześć miesięcy.
9.DĄBR.GR.1961Eliasz był człowiekiem tak samo czującym jak my, a modlił się żarliwie, aby nie było deszczu; i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.
10.TYSIĄCL.WYD5Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.
11.BRYTYJKAEliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.
12.POZNAŃSKAEliasz był człowiekiem podobnie jak my podległym cierpieniu, a usilnie się modlił o to, by nie padał deszcz, i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.
13.WARSZ.PRASKAEliasz był [co prawda] człowiekiem jak my, ale gdy się modlił bardzo wytrwale o to, aby deszcz nie padał, to rzeczywiście nie spadła na ziemię ani kropla wody przez trzy lata i sześć miesięcy.
14.KALETAEliasz, człowiek był tymże_biedom_poddany [jako i] my, a modlitwą modlił_się, [żeby] nie padał_deszcz i nie padał_deszcz na ziemię lat trzy i miesięcy sześć,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Eliasz był podobnym do nas człowiekiem, a pomodlił się prośbą, aby nie spadł deszcz, więc deszcz nie spadł na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITEliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz - i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.
17.TOR.PRZ.Eliasz był człowiekiem podobnym do nas w swoich doświadczeniach i usilnie pomodlił się, żeby nie padał deszcz; i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy,