« Jak 5:1 List Jakuba 5:2 Jak 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bogactwo wasze zgniło, odzienia wasze molom potrawą zostały.
2.WUJEK.1923Bogactwa wasze zgniły, a szaty wasze mole pogryzły.
3.RAKOW.NTBogactwo wasze zagniło, a szaty wasze molom się pokarmem sstały.
4.GDAŃSKA.1881Bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze mole zgryzły.
5.GDAŃSKA.2017Wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty zjadły mole.
6.JACZEWSKIbogactwa wasze zgniją; odzież wasza przez mole strawioną będzie;
7.MARIAWICIBogactwa wasze pogniły, a szaty wasze mole pojadły.
8.DĄBR.WUL.1973Bogactwa wasze zbutwiały, a mole zjadły szaty wasze.
9.DĄBR.GR.1961Bogactwa wasze zbutwiały, a mole zjadły wasze szaty.
10.TYSIĄCL.WYD5Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli,
11.BRYTYJKABogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły.
12.POZNAŃSKAPrzepadło wasze bogactwo, mole pożarły szaty!
13.WARSZ.PRASKACałe wasze bogactwo gnije, wasze [drogie] szaty pożerane są przez mole;
14.KALETABogactwo wasze zgniło, a szaty wasze zjedzone_przez_mole są.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wasze bogactwo znikło, a wasze szaty są zjedzone przez mole.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWasze bogactwo zbutwiało, a wasze szaty zżarły mole.
17.TOR.PRZ.2023Bogactwo wasze zgniło, a wasze szaty zostały zjedzone przez mole.