« Jak 5:19 List Jakuba 5:20 1Pio 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech wie, iż ktoby nawrócił grzesznego zbłędu drogi jego, zachowa duszę (jego) od śmierci, i zakryje mnóstwo grzechów.
2.WUJEK.1923Ma wiedzieć, iż któryby uczynił, że się nawrócił grzesznik od błędnéj drogi jego, zbawi duszę jego od śmierci, i zakryje mnóstwo grzechów.
3.RAKOW.NTNiech wie, iż ten który nawrócił grzesznika od błędu drogi jego, zachowa duszę od śmierci, i pokryje mnóstwo grzechów.
4.GDAŃSKA.1881Niechże wie, że kto by odwrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
5.GDAŃSKA.2017Niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
6.JACZEWSKIto taki wiedzieć powinien, że kto grzesznika z drogi błędnej nawraca, ten duszę jego zachowuje od śmierci, a i sam dostępuje odpuszczenia wielu grzechów swoich.
7.MARIAWICIma to wiedzieć, że kto to czyni, że się nawróci grzesznik z błędnej drogi swojej, ten wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
8.DĄBR.WUL.1973niech wie, że kto nawraca grzesznika z błędnej drogi, zbawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
9.DĄBR.GR.1961niech wie, że ten, kto nawraca grzesznika z błędnej drogi, zbawi duszę jego od śmierci i osłoni od mnóstwa grzechów.
10.TYSIĄCL.WYD5niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy.
11.BRYTYJKANiech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
12.POZNAŃSKAniech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przyczyni się do odpuszczenia wielu grzechów.
13.WARSZ.PRASKAniech wie, że nawracając grzesznika z jego błędnej drogi, ocalił jego duszę od śmierci i sprawił, iż liczne jego grzechy nie będą mu poczytane.
14.KALETANiech_wie, że [kto] odwróciłby grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.niech wie, że ten, który zawrócił błądzącego z jego drogi szaleństwa, uratuje duszę od śmierci oraz zakryje mnóstwo grzechów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITniech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
17.TOR.PRZ.2023Niech wie, że kto zawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.