« Jak 5:3 List Jakuba 5:4 Jak 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto zapłata robotników, co pożęli niwy wasze, zatrzymana od was krzyczy a wołania żeńców do uszu pana sabaoth weszły.
2.WUJEK.1923Oto zapłata robotników, którzy żęli pola wasze, która jest zatrzymana od was, woła, i wołanie ich weszło do uszu Pana zastępów.
3.RAKOW.NTOto, zapłata robotników którzy pożęli krainy wasze, zatrzymana od was, krzyczy; i wołania onych którzy pożęli, do uszu Pana zastępów weszły.
4.GDAŃSKA.1881Oto, zapłata robotników, którzy żęli krainy wasze, od was zatrzymana woła, a wołania żeńców weszły do uszów Pana zastępów.
5.GDAŃSKA.2017Oto zapłata robotników, którzy żęli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów.
6.JACZEWSKIZapłata robotników, którzy żęli pola wasze, a którą im zatrzymaliście, wołać nie przestanie, a głos ten dojdzie do uszu Pana zastępów.
7.MARIAWICIOto zapłata robotników waszych, którzy żęli pola wasze, w którejeście ich oszukali, woła, a krzyk żeńców doszedł aż do uszu Pana wszech Zastępów.
8.DĄBR.WUL.1973Oto woła zapłata robotników, co żęli pola wasze, którąście zatrzymali, a wołanie ich doszło do uszu Pana zastępów.
9.DĄBR.GR.1961Oto woła zapłata robotników, co żęli wasze pola, którąście zatrzymali; a wołania żeńców doszły do uszu Pana Zastępów.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów.
11.BRYTYJKAOto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów.
12.POZNAŃSKAOto nie wypłacona przez was należność robotników, którzy żęli wasze łany, woła (o pomstę), i wołania żeńców dotarły do Pana Zastępów.
13.WARSZ.PRASKA[O pomstę do nieba] woła teraz nie uiszczona przez was zapłata robotników, pracujących czasu żniwa na waszych polach. Ich krzyk doszedł aż do uszu Pana Zastępów.
14.KALETAOto zapłata robotników, [którzy] żęli krainy wasze, zatrzymana od was woła, a wołania żeńców do uszów Pana zastępów weszły.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto krzyczy zapłata pracowników, którzy skosili wasze pola, a ona została zrabowana; zaś wołania tych, co zżęli, weszły do uszu Pana Zastępów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto krzyczy zatrzymana przez was zapłata robotników. A zżęli oni wasze pola! Wołania żniwiarzy dotarły do Pana Zastępów.
17.TOR.PRZ.Oto krzyczy wstrzymana przez was zapłata robotników, którzy zżęli wasze pola, a wołania żniwiarzy doszły do uszu Pana Zastępów.