« Jak 5:6 List Jakuba 5:7 Jak 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto długo czekajcie bracia, aż do przyścia pańskiego. Oto oracz oczekawa drogiego owocu ziemie, długo czekając nań, aż weźmie deżdż ranny i późny.
2.WUJEK.1923Przetóż cierpliwymi bądźcie, bracia! aż do przyjścia Pańskiego. Oto, oracz oczekiwa drogiego owocu ziemie, cierpliwie znosząc, ażby wziął zaranny i wieczorny.
3.RAKOW.NTPrzeto długocierpliwymi bądźcie, bracia! aż do przyścia Pańskiego. Oto, oracz oczekiwa drogiego owocu ziemie, długo czekając nań, ażby wziął deszcz zaranny i odwieczorny.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, bracia! bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia Pańskiego. Oto, oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie go oczekując, ażby otrzymał deszcz ranny i wieczorny.
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.
6.JACZEWSKIBądźcie cierpliwi, bracia, i oczekujcie na przyjście Pańskie. Patrzcie na rolnika: wygląda on bogatego plonu swej ziemi, cierpliwie oczekując jesiennego i wiosennego deszczu.
7.MARIAWICIBądźcież tedy cierpliwymi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto oracz oczekuje drogiego owocu ziemi, cierpliwie znosząc, ażby otrzymał deszcz wczesny i późny.
8.DĄBR.WUL.1973Bądźcie przeto cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik oczekuje cennego owocu ziemi, cierpliwie, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz.
9.DĄBR.GR.1961Bądźcie przeto cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik oczekuje cennego owocu ziemi, cierpliwie wypatrując aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz.
10.TYSIĄCL.WYD5Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.
11.BRYTYJKAPrzeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz.
12.POZNAŃSKAWytrwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana! Oto rolnik, wyczekuje drogocennego plonu ziemi, cierpliwie wypatrując, aż spadnie deszcz jesienny i wiosenny.
13.WARSZ.PRASKACzekajcie więc cierpliwie, bracia, na przyjście Pana. Jak rolnik oczekuje wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie wczesny i późny deszcz,
14.KALETACierpliwi_bądźcie przeto, bracia, aż_do przyjścia Pańskiego. Oto, oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie_oczekując na niego ażby otrzymał pożytek ranny i wieczorny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem bracia, bądźcie wytrwali aż do przyjścia Pana. Oto rolnik wyczekuje na cenny owoc ziemi oraz jest względem niego wytrwałym, aż otrzyma wczesny i późny deszcz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz.
17.TOR.PRZ.Dlatego, bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Oto rolnik oczekuje na cenny plon ziemi, zachowując wobec niego cierpliwość, aż otrzyma deszcz wczesny i późny.