« 5Moj 34:12 Księga Jozuego 1:1 Joz 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPStało się po śmierci Mojżeszowej sługi bożego, tedy mowił Pan ku Jozue synu Nunowu, słudze Mojżeszowu rzekąc jemu:
2.WUJEK.1923I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, iż mówił Pan do Jozuego, syna Nun, służebnika Mojżeszowego, i rzekł mu:
3.GDAŃSKA.1881I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, że mówił Pan do Jozuego syna Nunowego, sługi Mojżeszowego, i rzekł:
4.GDAŃSKA.2017Po śmierci Mojżesza, sługi PANA, powiedział PAN do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza:
5.CYLKOWI stało się po śmierci Mojżesza, sługi Wiekuistego, że oświadczył Wiekuisty Jozuemu, synowi Nuna, który był usługiwał Mojżeszowi, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKIPo śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, usługującego Mojżeszowi, oświadczając:
7.TYSIĄCL.WYD5Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza:
8.BRYTYJKAPo śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak:
9.POZNAŃSKAPo śmierci Mojżesza, sługi Jahwe, przemówił Jahwe do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza, tymi słowy:
10.WARSZ.PRASKAPo śmierci sługi Bożego Mojżesza Jahwe zwrócił się do sługi Mojżesza, Jozuego, syna Nuna, i powiedział tak:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po śmierci Mojżesza, sługi WIEKUISTEGO, stało się, że WIEKUISTY oświadczył Jezusowi, synowi Nuna, który usługiwał Mojżeszowi, mówiąc
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPo śmierci Mojżesza, sługi PANA, PAN powiedział do Jozuego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi: