« Joz 1:14 Księga Jozuego 1:15 Joz 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPdojąd nie da pokoja Pan braci waszej, jakoż jest wam dał, a dojąd i oni nie odzierżą ziemie, jąż to Pan Bog wasz da jim, a tak się wrocicie do ziemie waszego jimienia i będziecie bydlić w niej, jąż to jest dał wam Mojżesz sługa boży za Jordanem przeciw wschodu słunecz❬ne❭mu”.
2.WUJEK.1923Aż da Pan odpoczynienie braciéj waszéj, jako i wam dał, że téż i oni osięgną ziemię, którą Pan, Bóg wasz, da im: a tak wrócicie się do ziemie osiadłości waszéj, i będziecie w niéj mieszkać, którą wam dał Mojżesz, sługa Pański, za Jordanem na wschód słońca.
3.GDAŃSKA.1881Aż odpoczynienie sprawi Pan braci waszym jako i wam, a oni posiędą ziemię, którą im dawa Pan, Bóg wasz; potem się wrócicie do ziemi osiadłości waszej, a będziecie ją trzymać, którą wam dał Mojżesz, sługa Pański, z tej strony Jordanu na wschód słońca.
4.GDAŃSKA.2017Aż PAN da odpoczynek waszym braciom, jak i wam, i oni posiądą ziemię, którą daje im PAN, wasz Bóg. Potem wrócicie do ziemi swojej posiadłości, którą dał wam Mojżesz, sługa PANA, po tej stronie Jordanu na wschodzie, i posiądziecie ją.
5.CYLKOWPóki nie użyczy Wiekuisty i braciom waszym pokoju jako i wam, a nie wezmą w posiadanie ziemi, którą im Wiekuisty, Bóg wasz, oddaje. A wtedy wrócicie do ziemi posiadłości waszej i osiądziecie w niej; albowiem wydzielił ją wam Mojżesz, sługa wiekuistego po drugiej stronie Jordanu ku wschodowi słońca.
6.KRUSZYŃSKIdopóki Pan nie da odpocząć braciom waszym, zarówno jak wam i nie wezmą w posiadanie ziemi, którą Jahwe, Bóg wasz, daje wam. Podówczas powrócicie do ziemi posiadania waszego i posiądziecie ją - ziemię, którą Mojżesz, sługa Pański, dał wam za Jordanem, na wschód słońca".
7.TYSIĄCL.WYD5aż Pan użyczy pokoju braciom waszym, jak i wam, i aż oni również posiądą ziemię, którą da im Pan, Bóg wasz. Wtedy możecie wrócić do kraju, który do was należy i który dał wam Mojżesz, sługa Pana, po drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi słońca.
8.BRYTYJKAAż Pan także waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan, Bóg wasz, im da; wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie.
9.POZNAŃSKAaż Jahwe da odpocznienie waszym braciom, jak i wam, i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą im daje Jahwe, wasz Bóg. Potem możecie wrócić do ziemi, która do was należy, a którą dał wam Mojżesz, sługa Jahwe, na wschodzie za Jordanem.
10.WARSZ.PRASKAdopóki Jahwe nie obdarzy waszych braci, tak jak was, pokojem i nie pozwoli również im posiąść tej ziemi, którą daje im wasz Bóg, Jahwe. A potem wrócicie do kraju, który wam przypada w udziale, i weźmiecie go w posiadanie, kraj, który sługa Jahwe, Mojżesz, dał wam po drugiej stronie Jordanu w kierunku wschodnim.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dopóki WIEKUISTY nie użyczy waszym braciom pokoju – jak i wam, oraz nie wezmą w posiadanie ziemi, którą im oddaje wasz Bóg, WIEKUISTY. Wtedy wrócicie do ziemi waszej posiadłości oraz w niej osiądziecie; bowiem Mojżesz, sługa WIEKUISTEGO, wydzielił ją wam po drugiej stronie Jardenu, ku wschodowi słońca.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy PAN da odpoczynek waszym braciom, podobnie jak wam, i gdy oni też posiądą ziemię, którą PAN, wasz Bóg, im da, wtedy wrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa PANA, po tej stronie Jordanu, od wschodu, i zadomowicie się w niej.