« Joz 1:16 Księga Jozuego 1:17 Joz 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJakosmy posłuchali we wszem Mojżesza, tak będziem posłuchać i ciebie, jedno bądź Pan Bog twoj z tobą, jakoż jest był z Mojżeszem.
2.WUJEK.1923Jakośmy we wszem byli posłuszni Mojżeszowi, tak będziem posłuszni i tobie: tylko niech Pan, Bóg twój, będzie z tobą, jako był z Mojżeszem.
3.GDAŃSKA.1881Jakośmy byli posłuszni Mojżeszowi, tak posłuszni będziemy i tobie; tylko niech będzie Pan, Bóg twój, z tobą, jako był z Mojżeszem.
4.GDAŃSKA.2017Jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi we wszystkim, tak będziemy posłuszni i tobie. Niech tylko PAN, twój Bóg, będzie z tobą, jak był z Mojżeszem.
5.CYLKOWJakośmy posłuszni byli Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie, oby tylko Wiekuisty, Bóg twój był z tobą, jako był z Mojżeszem.
6.KRUSZYŃSKIJakośmy we wszystkim słuchali Mojżesza, również ciebie słuchać będziemy. Oby tylko Jahwe, Bóg twój, był z tobą, jako był z Mojżeszem!
7.TYSIĄCL.WYD5Jak posłuszni byliśmy we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg twój, był z tobą, jak był z Mojżeszem.
8.BRYTYJKAJak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg twój, był z tobą, jak był z Mojżeszem.
9.POZNAŃSKAJak byliśmy we wszystkim posłuszni Mojżeszowi, tak chcemy być posłuszni i tobie. Oby tylko Jahwe, twój Bóg, był z tobą tak, jak był z Mojżeszem.
10.WARSZ.PRASKAJak słuchaliśmy we wszystkim Mojżesza, tak i tobie we wszystkim będziemy posłuszni. Oby tylko Jahwe, twój Bóg, raczył być z tobą, tak jak był z Mojżeszem!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi – tak będziemy posłuszni i tobie; oby tylko WIEKUISTY, twój Bóg, był z tobą, tak jak był z Mojżeszem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziemy ci posłuszni, tak jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi. Niech tylko PAN, twój Bóg, będzie z tobą, podobnie jak był z Mojżeszem.