« Joz 1:2 Księga Jozuego 1:3 Joz 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszelkie mieśce, na ktoreż stąpi stopa nogi waszej, wam podam, jakom mowił Mojżeszowi.
2.WUJEK.1923Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszéj, dam wam, jakom rzekł Mojżeszowi,
3.GDAŃSKA.1881Każde miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, dałem wam, jakom obiecał Mojżeszowi.
4.GDAŃSKA.2017Każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga, dałem wam, jak obiecałem Mojżeszowi.
5.CYLKOWKażde miejsce na którem stanie stopa nogi waszej, wam je oddam, jakom przyobiecał Mojżeszowi.
6.KRUSZYŃSKIKażde miejsce w niej, na którym stanie wasza stopa, wam je dałem, jakom oznajmił Mojżeszowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Każde miejsce, na które zstąpi wasza noga, Ja wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi.
8.BRYTYJKAKażde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi.
9.POZNAŃSKAKażde miejsce, na którym stanie noga wasza, oddaję wam, jak to przyrzekłem Mojżeszowi.
10.WARSZ.PRASKAKażdy kawałek ziemi, którego dotknie wasza stopa, należy do was, tak jak to mówiłem Mojżeszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każde miejsce na którym stanie stopa waszej nogi – wam je oddam, jak obiecałem Mojżeszowi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDaję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi.