« Joz 1:4 Księga Jozuego 1:5 Joz 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNiżadny nie będzie się moc wam przeciwić po wszytki dni żywota naszego, jakożem był z Mojżeszem, takież będę z tobą, nie puszczę się ciebie ani ciebie ostanę.
2.WUJEK.1923Żaden się wam sprzeciwić nie będzie mógł, po wszystkie dni żywota twego: jakom był z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię, ani cię odstąpię.
3.GDAŃSKA.1881Nie ostoi się nikt przed tobą po wszystkie dni żywota twego; jakom był z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię opuszczę.
4.GDAŃSKA.2017Nikt nie ostoi się przed tobą po wszystkie dni twego życia; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.
5.CYLKOWNie ostoi się nikt przed tobą po wszystkie dni żywota twego; jakom był z Mojżeszem tak będę z tobą; nie odstąpię cię ani cię opuszczę.
6.KRUSZYŃSKINikt nie ostoi się przed tobą przez wszystkie dni twego życia; jako byłem z Mojżeszem i tobą będę; nie pozostawię cię chwiejnym, ani nie opuszczę cię.
7.TYSIĄCL.WYD5Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani nie porzucę.
8.BRYTYJKANikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę.
9.POZNAŃSKANikt się nie ostoi przed tobą po wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak i z tobą będę; nie odstąpię od ciebie ani cię nie opuszczę.
10.WARSZ.PRASKANikt nie będzie mógł stawić ci czoła przez wszystkie dni twojego życia. I jak byłem kiedyś z Mojżeszem, tak teraz będę z tobą: nie odejdę od ciebie, nie opuszczę cię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt się przed tobą nie utrzyma, po wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem – tak będę z tobą; nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt się przed tobą nie ostoi, po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.