« Joz 1:8 Księga Jozuego 1:9 Joz 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć przykazuję tobie: Posil się a bądź udacien, nie str[z]asz się ani się boj, bo z tobą jest Pan Bog twoj we wszem, k czemużkoli ty zstąpisz”.
2.WUJEK.1923Otoć przykazuję: Zmacniaj się, a bądź duży, nie bój się, ani się lękaj; bo z tobą jest Pan, Bóg twój, we wszystkiem, do czegokolwiek się obrócisz.
3.GDAŃSKA.1881Azażemci nie rozkazał: Zmocnij się, i mężnie sobie poczynaj, nie lękaj się, a nie trwóż sobą, albowiem z tobą jest Pan, Bóg twój, we wszystkiem, do czegokolwiek się obrócisz?
4.GDAŃSKA.2017Czyż ci nie nakazałem? Wzmocnij się i bądź mężny. Nie lękaj się i nie przerażaj, gdyż PAN, twój Bóg, jest z tobą, dokądkolwiek pójdziesz.
5.CYLKOWIzalim ci nie polecił, nabierz siły i mocy, nie lękaj się a nie trwóż; gdyż z tobą Wiekuisty, Bóg twój, wszędzie dokądkolwiek się zwrócisz.
6.KRUSZYŃSKICzyż nie zaleciłem ci: bądź silnym i nabierz sił? Nie trwóż i nie bój się, albowiem Jahwe Bóg twój, jest z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz".
7.TYSIĄCL.WYD5Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.
8.BRYTYJKACzy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
9.POZNAŃSKACzyż nie nakazałem ci: Bądź mężny i wytrwały? Nie bój się więc, ani się nie lękaj, albowiem Jahwe, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek się zwrócisz.
10.WARSZ.PRASKACzyż nie powiedziałem ci, żebyś był mężny i niczego się nie lękał? Nie bój się niczego, nie drżyj przed niczym, gdyż Jahwe, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy ci nie poleciłem – nabierz siły i mocy, nie lękaj się oraz nie trwóż; bo będzie z tobą WIEKUISTY, twój Bóg, wszędzie, dokąd się zwrócisz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeszcze raz cię wzywam: Bądź mocny i mężny! Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo PAN, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.