« Joz 11:21 Księga Jozuego 11:22 Joz 11:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie zostawił żadnego z pokolenia Enacym w ziemi synów Izraelowych, oprócz miast Gazy i Geth i Azotu, w których samych zostawieni są.
2.GDAŃSKA.1881Nie został nikt z Enakitów, w ziemi synów Izraelskich; tylko w Gazie, w Gad, i w Azdod zostali.
3.GDAŃSKA.2017Nikt z Anakitów nie został w ziemi synów Izraela; zostali tylko w Gazie, w Gat i w Azdodzie.
4.CYLKOWNie pozostał nikt z Enakitów na ziemi synów Israela; jedynie w Gazie, w Gath i w Aszdod utrzymali się.
5.KRUSZYŃSKINie pozostał nikt z Anakitów w kraju synów Izraelowych; tylko pozostali w Gazie, Gath i w Aszdod.
6.TYSIĄCL.WYD5Anakici nie pozostali już w kraju Izraelitów, z wyjątkiem Gazy, Gat i Aszdodu.
7.BRYTYJKAAnakici nie uchowali się w ziemi izraelskiej; utrzymali się tylko w Gazie, w Gat i w Aszdodzie.
8.POZNAŃSKANie było już Anakitów w kraju Izraela, pozostali jedynie w Gazie, Get i Aszdodzie.
9.WARSZ.PRASKAI od tego czasu nie było już Anakitów wśród Izraelitów, ocaleli jedynie w Gazie, Gat i Aszdod.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt z Enakitów nie pozostał na ziemi synów Israela; jedynie utrzymali się w Azie, w Gath i w Aszdod.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAnakici nie utrzymali się w ziemi Izraela. Ostali się tylko w Gazie, w Gat i w Aszdodzie.