« Joz 11:2 Księga Jozuego 11:3 Joz 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Chananejczyka téż od wschodu i zachodu słońca i Amorrejczyka i Hetejczyka i Pherezejczyka i Jebuzejczyka na górach: Hewejczyka téż, który mieszkał pod górą Hermon w ziemi Maspha.
2.GDAŃSKA.1881Do Chananejczyka na wschód i na zachód słońca, i do Amorejczyka, i do Hetejczyka, i do Ferezejczyka, i do Jebuzejczyka po górach, i do Hewejczyka pod górą Hermon, w ziemi Maswa.
3.GDAŃSKA.2017Do Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, do Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Jebusytów w górach i Chiwwitów pod górą Hermon, w ziemi Mispa.
4.CYLKOWKanaanici na wschodzie i na zachodzie, Emorejczycy, Chittejczycy, Peryzejczycy i Jebusyci po górach i Chiwici u stóp Hermonu w krainie Micpa.
5.KRUSZYŃSKIdo Kanaanejczyka na wschód i zachód, do Amorejczyka, Hittyty, Perezejczyka, Jebuzejczyka na górze i do Hewejczyka u stóp Hermonu w krainie Micpa.
6.TYSIĄCL.WYD5Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, Amorytów, Chittytów, Peryzzytów, Jebusytów na górze i Chiwwitów u stóp Hermonu w krainie Mispa.
7.BRYTYJKADo Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, i do Amorejczyków, i Chetejczyków, i Peryzyjczyków, i Jebuzejczyków w górach, i do Chiwwijczyków u stóp Hermonu w ziemi Mispa.
8.POZNAŃSKAdalej do Kananejczyków ze wschodu i zachodu, do Amorytów, Chittytów, Peryzzytów i Jebuzytów w górach i do Chiwwitów u stóp Chermonu w ziemi Micpa.
9.WARSZ.PRASKA[do władców] kananejskich na wschodzie i na zachodzie, do Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Jebuzytów na górze i Chiwwitów u stóp Hermonu w kraju Mispa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Byli to Kanaanici na wschodzie i na zachodzie, Emorejczycy, Chittejczycy, Peryzejczycy, Jebusyci po górach i Chiwici u stóp Hermonu, w krainie Micpa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITdo Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, do Amorytów, Chetytów, Peryzytów, Jebuzytów na pogórzu i do Chiwitów u podnóża Hermonu w kraju Mispa.