« Joz 12:22 Księga Jozuego 12:23 Joz 12:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król Dor, i krainy Dor jeden, król narodów Galgal jeden.
2.GDAŃSKA.1881Król Dor z krainy Dor jeden; król Goim w Galgal jeden;
3.GDAŃSKA.2017Król Doru z krainy Dor – jeden; król narodów z Gilgal – jeden.
4.CYLKOWKról Doru, należącego do Nafat, jeden; król pogan z Gilgal, jeden.
5.KRUSZYŃSKIkról Doru, należącego do Nafath, jeden, król pogan z Gilgal jeden;
6.TYSIĄCL.WYD5król Doru z wyżyny Dor, jeden; król Goim z Gilgal, jeden;
7.BRYTYJKAKról Doru w paśmie gór Dor jeden; król Goim w Gilgal jeden;
8.POZNAŃSKAkról Doru na wyżynie Dor; król ludów z Galilei;
9.WARSZ.PRASKAjeden król Doru na wyżynie Dor; jeden król pogan z Gilgal;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.król Doru, należącego do Nafat – jeden; król pogan z Gilgal – jeden;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITkról Dor na wyżynie Dor - jeden; król Goim przy Gilgal - jeden;