« Joz 12:3 Księga Jozuego 12:4 Joz 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Granica Oga, króla Bazan z szczątku Raphaim, który mieszkał w Astaroth i w Edraj, i panował na górze Hermon, i w Salecha, i we wszystkim Bazan, aż do granic
2.GDAŃSKA.1881I granice Oga, króla Basańskiego, który był pozostał z Refaimów, a mieszkał w Astarot i w Edrej.
3.GDAŃSKA.2017I obszar Oga, króla Baszanu, który pozostał z Refaitów i mieszkał w Asztarot i w Edrei;
4.CYLKOWI dziedzinę Oga, króla Baszanu, który do szczątków Refaidów należał a zasiadał w Asztaroth i w Edrei.
5.KRUSZYŃSKIObszar Oga, króla Baszanu, pochodzącego z resztek Refaitów, mieszkającego w Asztaroth i w Edreji.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie Og, król Baszanu, jeden z ostatnich Refaitów, z siedzibą w Asztarot i Edrei,
7.BRYTYJKAOraz nad obszarem, należącym do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, mieszkał w Asztarot i w Edrei;
8.POZNAŃSKADalej król Og z Baszanu, jeden z ostatnich potomków Refaitów, który przebywał w Asztarot i w Edrei.
9.WARSZ.PRASKAPotem Og, król Baszanu, jeden spośród ostatnich Refaitów mieszkających w Asztarot i Edrei.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto granice Oga, króla Baszanu, który należał do szczątków Refaidów i zasiadał w Asztaroth i Edrei.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDrugim z pokonanych był Og, król Baszanu, należący do ostatnich przedstawicieli Refaitów. Mieszkał on w Asztarot i w Edrei,