« Joz 12:6 Księga Jozuego 12:7 Joz 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ci są królowie ziemie, które pobił Jozue i synowie Izraelowi za Jordanem ku zachodniéj stronie od Baalgad, na polu Libanu, aż do góry, któréj część idzie do Seir: i dał ją Jozue w osiadłość pokoleniom Izraelowym, każdemu swój dział.
2.GDAŃSKA.1881Ci też są królowie ziemi, które pobił Jozue, i synowie Izraelscy za Jordanem na zachód słońca, od Baalgad na polu Libańskiem, i aż do Halak, która idzie ku Seir, którą podał Jozue pokoleniom Izraelskim w dziedzictwo według działu ich.
3.GDAŃSKA.2017A oto królowie ziemi, których pobili Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak, która wznosi się ku Seirowi, a których obszar Jozue dał pokoleniom Izraela w posiadanie według ich przydziałów;
4.CYLKOWCi zaś są królowie ziemi, których pokonał Jozue i synowie Israela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w kotlinie libańskiej, aż do góry gładkiej, która ku Seirowi się podnosi, a których kraj Jozue pokoleniom israelskim stosownie do oddziałów ich w dziedzictwo oddał.
5.KRUSZYŃSKIA ci są królowie kraju, który podbił Jozue i synowie Izraelowi za Jordanem, na zachód, poczynając od Baal-Gad na dolinie Libanu, aż do góry gołej wznoszącej się ku Seirowi. I dał go Jozue na dziedzictwo synom Izraelowym, według ich rodów:
6.TYSIĄCL.WYD5A oto królowie kraju, których zwyciężył Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak, wznoszącej się ku Seirowi, a których kraj oddał Jozue w dziedzictwo pokoleniom izraelskim, odpowiednio do ich podziału,
7.BRYTYJKAA oto królowie ziemi, których wytracił Jozue i synowie izraelscy po drugiej stronie Jordanu na zachodzie, począwszy od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru. Jozue oddał ich ziemię w posiadanie plemionom izraelskim, każdemu odpowiedni dla niego dział,
8.POZNAŃSKAA oto królowie kraju, których pokonali Jozue i Izraelici po zachodniej strome Jordanu od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak wznoszącej się w kierunku Seiru, a których [ziemię] oddal Jozue w dziedzictwo pokoleniom Izraela odpowiednio do ich działu;
9.WARSZ.PRASKAA oto królowie pokonani przez Jozuego i synów Izraela z tej strony Jordanu, po stronie zachodniej, poczynając od Baal–Gad w dolinie Libanu aż do nagich skał ciągnących się w kierunku Seiru. Jozue przekazał te ziemie na własność pokoleniom izraelskim, ich poszczególnym rodzinom,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ci są królami ziemi, których pokonał Jezus, syn Nuna, oraz synowie Israela po zachodniej stronie Jardenu, od Baal–Gad w kotlinie libańskiej – aż do gładkiej góry, która podnosi się ku Seirowi. Jezus, syn Nuna, oddał ich kraj w dziedzictwo pokoleniom israelskim, stosownie do ich oddziałów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA to królowie ziemi, których pokonał Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż po górę Chalak, wznoszącą się w kierunku Seir. Jozue oddał te tereny plemionom Izraela na własność stosownie do ich przydziału,