« Joz 13:14 Księga Jozuego 13:15 Joz 13:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dał tedy Mojżesz osiadłość pokoleniu synów Ruben według rodzajów ich.
2.GDAŃSKA.1881A tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich.
3.GDAŃSKA.2017Mojżesz dał więc pokoleniu synów Rubena dziedzictwo według ich rodzin.
4.CYLKOWI wyznaczył Mojżesz pokoleniu synów Reubena posiadłości wedle różnych rodów ich.
5.KRUSZYŃSKIPokoleniu synów Rubena dał Mojżesz dział według ich rodów.
6.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz dał pokoleniu potomków Rubena część odpowiednio do ich rodów.
7.BRYTYJKAI dał Mojżesz plemieniu Rubenitów dziedzictwo, według ich rodów.
8.POZNAŃSKAMojżesz dał pokoleniu Rubenitów dział odpowiadający ich rodom.
9.WARSZ.PRASKASynom Rubena przydzielił Mojżesz część stosowną do ich rodów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz wyznaczył posiadłości pokoleniu Reubena według różnych ich rodów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDał więc Mojżesz plemieniu potomków Rubena dziedzictwo według ich rodzin.