« Joz 13:15 Księga Jozuego 13:16 Joz 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A była ich granica od Aroer, które leży na brzegu potoku Arnon, i w pośród doliny tegoż potoku: wszystkę równinę, która wiedzie do Medaba.
2.GDAŃSKA.1881I była granica ich od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i miasto, które jest w pośród potoku, i wszystka równina ku Medeba.
3.GDAŃSKA.2017Ich granica była od Aroeru, leżącego nad brzegiem rzeki Arnon, i od miasta, które jest w środku rzeki, wraz z całą równiną ku Medebie;
4.CYLKOWWydzielono im mianowicie dziedzinę od Aroeru, które nad brzegiem potoku Arnon i od miasta w pośrodku potoku, nadto całą równinę przy Medebie,
5.KRUSZYŃSKIMieli oni dział, poczynając od Aroer, który jest na brzegu potoku Arnon, od miasta znajdującego się na środku potoku i całą równinę przy Medabie,
6.TYSIĄCL.WYD5Otrzymali więc ziemię od Aroeru na brzegu doliny potoku Arnon i od miasta, które jest w środku doliny, i cały płaskowyż aż do Medeby,
7.BRYTYJKAMieli oni obszar od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu i od miasta, które jest w środku doliny, wraz z całą równiną wokół Medeba,
8.POZNAŃSKAPrzypadł im okręg od Aroeru, położonego nad brzegiem doliny rzeki Amon i od miasta, które leży pośrodku [tej] doliny i cała wyżyna aż do Medeby;
9.WARSZ.PRASKAOtrzymali ziemie poczynając od Aroeru, położonego nad potokiem Arnon, i od miasta znajdującego się w samym środku doliny, i całą równinę aż do Medeby.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mianowicie, wydzielono im dziedzictwo od Areoru, które jest nad brzegiem potoku Arnon i od miasta w środku potoku; nadto całą równinę przy Medebie,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOtrzymali oni obszar od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu, i od miasta leżącego w środku tej doliny, poprzez całą równinę przy Medeba,