« Joz 13:16 Księga Jozuego 13:17 Joz 13:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Hesebon, i wszystkie miasteczka ich, które są w polach: Dybon téż i Bamothbaal, i miasteczko Baalmeon:
2.GDAŃSKA.1881Hesebon, i wszystkie miasta jego, które były w równinie; Dybon i Bamot Baal, i Bet Baal Meon;
3.GDAŃSKA.2017Cheszbon i wszystkie przyległe do niego miasta, które były na równinie: Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon;
4.CYLKOWHeszbon wraz z przyległemi miastami jego, położone na równinie, Dibon, Bamoth Baal, Beth Baal Meon.
5.KRUSZYŃSKIHeszbon, tudzież wszystkie jego miasta, znajdujące się na równinie Dibonu i Bamoth-Baal i Beth-Baal-Meon,
6.TYSIĄCL.WYD5Cheszbon ze wszystkimi miastami położonymi na wyżynie: Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon,
7.BRYTYJKACheszbon i wszystkie jego miasta, które leżą na równinie Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon,
8.POZNAŃSKACheszbon i wszystkie miasta leżące na wyżynie: Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon,
9.WARSZ.PRASKANadto Cheszbon i wszystkie miasta położone na równinie, to jest: Dibon, Bamot–Baal, Bet–Baal–Meon,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Heszbon, położone na równinie, wraz z przyległymi jego miastami: Dibon, Bamoth Baal, Beth Baal Meon,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCheszbon i wszystkie jego miasta leżące na równinie, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,