« Joz 13:6 Księga Jozuego 13:7 Joz 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz rozdziel ziemię w osiadłość dziewięciorgu pokoleniu, i połowicy pokolenia Manasse,
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz rozdziel tę ziemię w dziedzictwo, dziewięciorgu pokoleniu, i połowie pokolenia Manasesowego.
3.GDAŃSKA.2017Rozdziel więc teraz tę ziemię jako dziedzictwo dziewięciu pokoleniom i połowie pokolenia Manassesa;
4.CYLKOWA teraz rozdziel ziemię tę w dziedzictwo dziewięciu pokoleniom i połowie pokolenia Manaszy.
5.KRUSZYŃSKIA teraz podziel ten kraj na dziedzictwo dla dziewięciu pokoleń i połowy pokolenia Manassesa
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz podziel ten kraj jako dziedzictwo między dziewięć pokoleń i pół pokolenia Manassesa.
7.BRYTYJKAPodziel więc teraz tę ziemię jako dziedzictwo między dziewięć plemion i pół plemienia Manassesa,
8.POZNAŃSKAA rozdzielisz ją teraz jako dziedzictwo pomiędzy dziewięć pokoleń i połowę pokolenia Manassego.
9.WARSZ.PRASKATak więc dokonaj podziału całego kraju jako dziedzictwa między dziewięć całych pokoleń i pół pokolenia Manassesa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz rozdziel tą ziemię w dziedzictwo dziewięciu pokoleniom i połowie pokolenia Menaszy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRozdziel teraz tę ziemię w dziedzictwo między dziewięć plemion oraz połowę plemienia Manassesa.