« Joz 13:8 Księga Jozuego 13:9 Joz 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Od Aroer, które leży na brzegu potoku Arnon, i na środku doliny, i wszystkie pola Medaba aż do Dybon.
2.GDAŃSKA.1881Od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i miasto, które jest w pośrodku potoku, i wszystkę równinę Medeba aż do Dybon;
3.GDAŃSKA.2017Od Aroeru, leżącego nad brzegiem rzeki Arnon, i od miasta, które jest w środku rzeki, wraz z całą równiną Medeby aż do Dibonu;
4.CYLKOWOd Aroeru, położonego nad wybrzeżem potoku Arnon i miasta w pośrodku potoku, a nadto całą równinę od Medeby do Dibonu,
5.KRUSZYŃSKIod Aroer, który jest na brzegu potoku Arnon i od miasta, znajdującego się na środku potoku, całą równinę Medeba aż do Dibonu;
6.TYSIĄCL.WYD5od Aroeru, położonego na brzegu doliny potoku Arnon, i od miasta, które jest w środku doliny, cały płaskowyż od Medeby do Dibonu;
7.BRYTYJKAOd Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu, i od miasta, które jest w środku doliny wraz z całą równiną od Medeba aż do Dibonu,
8.POZNAŃSKAod Aroeru położonego na skraju doliny [rzeki] Arnon i miasta leżącego pośrodku [tej] doliny, całą wyżynę od Medeby aż do Dibonu;
9.WARSZ.PRASKAod Aroeru, położonego nad potokiem Arnon, i od miasta leżącego w środku doliny, następnie cały płaskowyż od Medeby do Dibonu;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od Aroeru, położonego nad brzegiem potoku Arnon oraz miasta w środku potoku, całą równinę od Medeby – do Dibonu,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRozdzielone przez niego obszary rozciągały się od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu, i od miasta leżącego w środku tej doliny, poprzez całą równinę od Medeba aż po Dibon,