« Joz 15:9 Księga Jozuego 15:10 Joz 15:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I kołem idzie od Baale na zachód aż do góry Seir: i przechodzi podle boku góry Jarym na północy do Cheslon: i stępuje do Bethsames, a przechodzi do Thamna.
2.GDAŃSKA.1881Potem kołem bieży ta granica od Baala na zachód do góry Seir, a stamtąd przechodzi po bok góry Jarym od północy, która jest Cheslon, i spuszcza się do Betsemes, i przychodzi do Tamna.
3.GDAŃSKA.2017Następnie granica skręcała od Baala na zachodzie do góry Seir i przechodziła do zbocza góry Jearim od północy, czyli Kesalon, potem schodziła do Bet-Szemesz i przechodziła do Timny.
4.CYLKOWZwraca się zaś granica od Baala ku zachodowi, do góry Seir, przechodzi na północną stronę grzbietu gór z Har Jearym czyli do Kesalonu, zstępując ku Beth Szemesz, a przechodząc do Tymna.
5.KRUSZYŃSKIZ Baala zwracała się granica ku zachodowi do góry Seir, przechodząc przez północny grzbiet góry Jearim, to jest Kesalon, opuszczała się do Beth-Szemesz i przechodziła przez Timna.
6.TYSIĄCL.WYD5Z Baali granica skłaniała się ku zachodowi do góry Seir i przechodziła przez północne zbocze góry Jearim, to jest Kesalon, zstępowała do Bet-Szemesz i przechodziła przez Timnę,
7.BRYTYJKAOd Baala zawraca granica na zachód ku górze Seir i ciągnie się w kierunku grzbietu górskiego Jearim po stronie północnej – to jest Kesalon – schodzi do Bet-Szemesz i dociera do Timny.
8.POZNAŃSKAOd Baala skręca granica ku zachodowi, ku górze Seir, przebiega wzdłuż północnych stoków góry Jearim, czyli Kesalon, zniża się do BetSzemesz, a następnie przechodzi przez Timnę,
9.WARSZ.PRASKAZ Baali granica skręcała na zachód, w stronę góry Seir, przechodziła przez północne zbocze góry Jearim, to jest Kesalon, prowadziła do Bet–Szemesz i biegła przez Timnę,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I granica zwraca się ku zachodowi od Baala do góry Seir oraz przechodzi na północną stronę grzbietu gór, z Har Jearym do Kesalonu, schodząc do Beth Szemesz, i przechodząc do Tymna.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie - od Baali - granica skręcała na zachód ku górze Seir i od północy biegła do grzbietu góry Jearim - chodzi o Kesalon - schodziła do Bet-Szemesz i docierała do Timny.