« Joz 15:10 Księga Jozuego 15:11 Joz 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przychodzi ku północy części Akaron: i chyli się do Sechrona, i bieży przez górę Baala, i przychodzi do Jebneel, i wielkiego morza ku zachodowi końcem się zamyka.
2.GDAŃSKA.1881I wychodzi ta granica po bok Akaronu na północy, a idzie kołem ta granica, aż do Sechronu, i bieży przez górę Baala; stamtąd wychodzi do Jabneel, i kończą się te granica u morza.
3.GDAŃSKA.2017Później granica wychodziła do zbocza Ekronu na północy i skręcała do Szikronu, i przebiegała przez górę Baala; stamtąd wychodziła do Jabneel i kończyła się przy morzu.
4.CYLKOWPoczem ciągnie się granica ku północy do grzbietu gór Ekronu i skręca się granica do Szykron, przechodzi do góry Baala, ciągnie się dalej aż do Jabnel i tak kończy się granica nad morzem.
5.KRUSZYŃSKII opierała się granica o północny grzbiet Ekronu; szła dalej granica do Szikron, przechodziła przez górę Baala i kończyła się w Jabneel; i dotykały krańce granicy morza.
6.TYSIĄCL.WYD5następnie granica dosięgała północnego grzbietu Ekronu, potem granica zwracała się do Szikron, przechodziła przez górę Baali, zbliżała się do Jabneel i kończyła się nad morzem.
7.BRYTYJKANastępnie granica ta ciągnie się północnym zboczem góry Ekron, skręca do Szichron, dochodzi do góry Baala, wychodzi na Jabneel i kończy się na brzegu morza.
8.POZNAŃSKApo czym kieruje się ku północnym stokom Ekronu, skręca do Szikronu, biegnie przez górę Baala, dochodzi do Jabneel i kończy się przy morzu.
9.WARSZ.PRASKAdosięgała północnego zbocza góry Ekron, potem zawracała do Szikron, przechodziła koło góry Baali i zbliżała się do Jabneel, osiągając swój kres nad morzem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem granica ciągnie się ku północy, do grzbietu gór Ekronu i skręca do Szykron. Przechodzi do góry Baala i dalej ciągnie się aż do Jabnel; tak granica kończy się nad morzem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDalej granica biegła ku zboczu Ekron od północy, skręcała do Szichron, omijała górę Baala, wychodziła na Jabneel i dochodziła do morza.