« Joz 15:13 Księga Jozuego 15:14 Joz 15:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wygładził z niéj Kaleb trzech synów Enak, Sesaj i Achiman i Tholmaj, z rodu Enak.
2.GDAŃSKA.1881I wypędził stamtąd Kaleb trzech synów Enakowych: Sesaja, i Ahymana, i Talmaja, syny Enakowe.
3.GDAŃSKA.2017I Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja i Achimana, i Talmaja, potomków Anaka.
4.CYLKOWI wypędził ztamtąd Kaleb trzech synów Enaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja, potomków Enaka.
5.KRUSZYŃSKIKaleb wypędził stąd trzech synów Anaka: Szeszaj, Ahiman i Talmaj, pochodzących od Anaka.
6.TYSIĄCL.WYD5Kaleb wypędził stąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja.
7.BRYTYJKAA Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitów.
8.POZNAŃSKAWypędził stamtąd Kaleb trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, [trzech] jego potomków.
9.WARSZ.PRASKAKaleb usunął stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, potomków Anaka.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Enaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja – potomków Enaka.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, potomków Anaka.