« Joz 15:14 Księga Jozuego 15:15 Joz 15:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A zonąd postąpiwszy przyszedł do obywatelów Dabir, które pierwéj zwano Karyath Sepher, to jest, miasto nauk.
2.GDAŃSKA.1881A wyszedł stamtąd do mieszkających w Dabir, które zwano przedtem Karyjatsefer.
3.GDAŃSKA.2017Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, które dawniej nazywało się Kiriat-Sefer.
4.CYLKOWI wyruszył ztamtąd przeciw mieszkańcom Debiru; nazwa zaś Debiru była przedtem Kirjat Sefer.
5.KRUSZYŃSKIStąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru; imię Debiru było przedtem Kirjath-Sefer.
6.TYSIĄCL.WYD5Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru nazwa Debiru brzmiała przedtem Kiriat-Sefer.
7.BRYTYJKAStamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. A Debir nazywało się dawniej Kiriat-Sefer.
8.POZNAŃSKAStamtąd wyruszył przeciw mieszkańcom Debiru, które [to miasto] dawniej nazywało się Kirjat-Sefer.
9.WARSZ.PRASKAPotem wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, który nazywał się kiedyś Kiriat–Sefer.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto stamtąd wyruszył przeciw mieszkańcom Debiru; zaś przedtem Debir nazywał się Kirjat Sefer.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITStamtąd wyruszył na mieszkańców Debiru, które wcześniej nosiło nazwę Kiriat-Sefer.