« Joz 15:16 Księga Jozuego 15:17 Joz 15:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wziął je Othoniel, syn Kenez, brat Kalebów młodszy: i dał mu Akszę, córkę swą, za żonę.
2.GDAŃSKA.1881I dobył go Otonijel, syn Keneza, brata Kalebowego; i dał mu Achsę, córkę swoję, za żonę.
3.GDAŃSKA.2017I zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba; i dał mu swoją córkę Aksę za żonę.
4.CYLKOWZdobył je tedy Othniel, syn Kenaza, brat Kaleba, i oddał mu córkę swą Achsę za żonę.
5.KRUSZYŃSKII zdobył je Otnijel, syn Kenaza, brata Kalebowego; i dał mu Aksę, córkę swoją, za żonę.
6.TYSIĄCL.WYD5Zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten dał mu za żonę swoją córkę, Aksę.
7.BRYTYJKAZajął je Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba; dał mu więc Achsę, swoją córkę, za żonę.
8.POZNAŃSKAZdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, jemu więc dał córkę swą, Aksę, za żonę.
9.WARSZ.PRASKAOtóż zdobył to miasto Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i jemu dał Kaleb swoją córkę za żonę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zdobył je Othniel, syn Kenaza, brat Kaleba; więc oddał mu za żonę swoją córkę Aschę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMiasto zdobył Otniel, syn Kenaza, który był bratem Kaleba, więc Kaleb dał mu swoją córkę Achsę za żonę.