« Joz 15:17 Księga Jozuego 15:18 Joz 15:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która, gdy jechali pospołu, namówiona była od męża swego, aby prosiła u ojca swego pola, i wzdychała, jako siedziała na ośle. Któréj Kaleb: Cóż ci, pry?
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy ona przyszła do niego, namawiała go, aby prosił ojca jej o pole; przetoż zsiadła z osła, i rzekł do niej Kaleb: Cóż ci?
3.GDAŃSKA.2017A gdy ona przyszła do niego, namawiała go, aby prosił jej ojca o pole. Kiedy zsiadła z osła, Kaleb zapytał ją: Czego sobie życzysz?
4.CYLKOWI stało się gdy się doń sprowadzała, że nakłoniła go, aby uprosił od ojca jej jakieś pole; poczem ześliznęła się z osła, a gdy się Kaleb jej zapytał: Co ci jest?
5.KRUSZYŃSKIGdy przybyła do niego, nakłoniła go, aby prosił od jej ojca o pole. Gdy zeszła z osła, zapytał się jej Kaleb: "Co ci jest?"
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy ona przybyła, skłoniła swego męża, by prosił jej ojca o pole. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: Czego sobie życzysz?
7.BRYTYJKAGdy do niego przybyła, nakłoniła go, aby zażądał od jej ojca pola. Zsiadła potem z osła, a wtedy Kaleb rzekł do niej: Czego chcesz?
8.POZNAŃSKAKiedy przybyła do swego męża, namówiła go, by domagał się pola od jej ojca. Skoro zsiadła z osła, Kaleb zapytał ją: - Czego chcesz?
9.WARSZ.PRASKAPrzeszedłszy już do Otniela, namówiła go ona, żeby zażądał od jej ojca [dodatkowego] pola. Gdy więc przybyła i zsiadła ze swego osła, zapytał ją Kaleb: Czego sobie życzysz?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stało się, gdy się do niego sprowadzała, że nakłoniła go, aby uprosił od jej ojca jakieś pole; potem ześlizgnęła się z osła, a kiedy Kaleb ją zapytał: Co ci jest?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy ta do niego przybyła, przekonała go, aby ofiarował jej pole. Gdy zsiadła z osła, Kaleb zapytał: Czy coś ci się stało?