« Joz 15:18 Księga Jozuego 15:19 Joz 15:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo: ziemię ku południu i suchą dałeś mi, przydaj i mokrą. I dał jéj Kaleb mokrą ziemię wyższą i niższą.
2.GDAŃSKA.1881A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo; gdyżeś mi dał ziemię suchą, przydaj mi też źródła wód. I dał jej źródła wyższe, i źródła dolne.
3.GDAŃSKA.2017A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo; skoro dałeś mi ziemię południową, daj mi też źródła wód. I dał jej źródła górne i źródła dolne.
4.CYLKOWOdpowiedziała: Darujże mi upominek pożegnalny; ponieważ wydałeś mnie do ziemi zeschłej - dajże mi tedy źródła wód! I tak oddał jej Kaleb źródła na wyżynie i źródła w nizinie.
5.KRUSZYŃSKITedy odrzekła: "Darujże mi upominek, dałeś mi bowiem ziemię suchą, dajże mi źródła wód". I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy odrzekła: Okaż mi łaskę przez dar. Skoro mi dałeś ziemię Negeb, dajże mi źródła wód. I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie.
7.BRYTYJKAOna odpowiedziała: Daj mi wiano! Skoro mnie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi też źródła wód. Dał jej tedy górne i dolne źródła.
8.POZNAŃSKAOdpowiedziała: - Okaż mi łaskę. Dałeś mi tylko ziemię stepową, daj mi też jakieś źródła wód. I oddał jej źródła w górach i na nizinie.
9.WARSZ.PRASKAA ona odpowiedziała: Zechciej mi jeszcze coś dać, bo kazałeś mi się osiedlić w krainie całkiem pozbawionej wody. Przydziel mi jeszcze jakieś źródła wody. I przekazał jej źródła wody, niektóre na wyżynach, inne położone nisko.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedziała: Daruj mi pożegnalny upominek, gdyż wydałeś mnie do zeschłej ziemi; daj mi więc źródła wód. Tak Kaleb oddał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA ona na to: Udziel mi, proszę, błogosławieństwa. Skoro dałeś mi ziemię Negeb, to daj mi, proszę, także sadzawki z wodą. I Kaleb dał jej sadzawki górne oraz dolne.