« Joz 15:20 Księga Jozuego 15:21 Joz 15:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A były miasta od ostatnich granic synów Juda, podle granic Edom od południa: Kabseel, i Eder, i Jagur.
2.GDAŃSKA.1881I były miasta w granicach pokolenia synów Judowych podle granicy Edom ku południowi: Kabseel, i Eder, i Jagur.
3.GDAŃSKA.2017Miastami granicznymi pokolenia synów Judy w stronę granicy Edomu na południu były: Kabseel, Eder, Jagur;
4.CYLKOWByły zaś miasta na południowym krańcu pokolenia synów Judy, ku granicy Edomu w krainie południowej: Kabceel, Eder, Jagur,
5.KRUSZYŃSKIA miasta na krańcu pokolenia synów Judy, na granicy Edomu w Negeb, były: Kabceel, Eder, Jagur,
6.TYSIĄCL.WYD5Miasta na krańcu [ziem] pokolenia Judy, ku granicy Edomu w Negebie, były następujące: Kabseel, Eder, Jagur,
7.BRYTYJKAMiejscowościami granicznymi plemienia synów Judy od strony Edomu na południu były: Kabseel, Eder, Jagur,
8.POZNAŃSKAMiasta na skraju ziemi pokolenia Judy w południowej jej części od strony granicy Edomu są następujące: Kabceel, Eder, Jagur,
9.WARSZ.PRASKAA oto miasta położone na krańcach [dziedzictwa] Judy, w kierunku granicy z Edomem w Negebie: Kabseel, Eder, Jagur,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś na południowym krańcu pokolenia synów Judy, ku granicy Edomu, w krainie południowej, były następujące miasta: Kabceel, Eder, Jagur,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMiastami granicznymi plemienia potomków Judy od granicy z Edomem na południu były: Kabseel, Eder, Jagur,