« Joz 15:53 Księga Jozuego 15:54 Joz 15:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Atlimatlia, i Karyatharbe, to jest Hebron, i Syor: miast dziewięć, i wsi ich.
2.GDAŃSKA.1881I Chumta, i Karyjat Arbe, toć jest Hebron, i Syjor, miast dziewięć, i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, Sijor: dziewięć miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
4.CYLKOWChumta, Kirjath Arba czyli Hebron i Cyor - miast dziewięć wraz z siołami przyległemi.
5.KRUSZYŃSKIHumta, Kirjath-Arba, czyli Hebron i Cyor: miast dziewięć wraz z ich osiedlami.
6.TYSIĄCL.WYD5Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, Sijor: dziewięć miast z przyległymi wioskami.
7.BRYTYJKAChumta, Kiriat-Arba, to jest Hebron, Sior, miast dziesięć z ich osiedlami.
8.POZNAŃSKAChumta, Kirjat-Arba, czyli Chebron, Cijor; dziewięć miast wraz z przyległymi do nich miejscowościami.
9.WARSZ.PRASKAChumta, Kiriatarba, czyli Hebron, Sijor – w sumie dziewięć miast z przylegającymi do nich osiedlami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chumta, Kirjath Arba, czyli Hebron i Cyor – tych miast było dziewięć, wraz z przyległymi siołami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChumta, Kiriat-Arba, to jest Hebron, i Sior - dziewięć miast wraz z ich osiedlami.