« Joz 15:61 Księga Jozuego 15:62 Joz 15:63 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Nebsan, i miasto soli i Engaddy: sześć miast, i wsi ich.
2.GDAŃSKA.1881I Nebsan, i miasto Soli, i Engaddy, miast sześć, i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Nibszan, miasto Soli i En-Gedi: sześć miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
4.CYLKOWNibszan, miasto solne i Engedi - miast sześć wraz z siołami przyległemi.
5.KRUSZYŃSKINibszan, Miasto Solne i En-Gedi; miast sześć wraz z ich osiedlami.
6.TYSIĄCL.WYD5Nibszan, Ir-Hammelach i Engaddi: sześć miast z przyległymi wioskami.
7.BRYTYJKANibszan, Ir-Hammelach i En-Gedi; miast sześć z ich osiedlami.
8.POZNAŃSKANibszan, Ir-Hammelach, En-Gedi: sześć miast wraz z przyległymi do nich miejscowościami.
9.WARSZ.PRASKANibszan, Ir–Hammelach i Engaddi, czyli sześć miast z przylegającymi do nich osiedlami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nibszan, miasto Solne i Engedi – sześć miast, wraz z przyległymi siołami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNibszan, Ir-Hamelach i En-Gedi - sześć miast wraz z ich osiedlami.