« Joz 15:63 Księga Jozuego 16:1 Joz 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Padł téż los synów Józephowych od Jordanu ku Jerychu i wodom jego od wschodu słońca: pustynia, która idzie od Jerycha do góry Bethel:
2.GDAŃSKA.1881Padł też los synom Józefowym od Jordanu ku Jerychu przy wodach Jerycha na wschód słońca, puszcza, która idzie od Jerycha przez górę Betel.
3.GDAŃSKA.2017A los synów Józefa przypadł od Jordanu przy Jerychu do wód Jerycha na wschodzie, do pustyni, która rozciąga się od Jerycha przez górę Betel;
4.CYLKOWDla synów Józefa zaś przypadł udział od Jordanu naprzeciw Jerycha u wód jerychońskich ku wschodowi czyli ku stepowi, który ciągnie się od Jerycha ku górom do Bethel.
5.KRUSZYŃSKIDział jaki przypadł losem dla synów Józefa, wychodził od Jordanu, Jerycha, aż do wód Jerycha po stronie wschodniej; dalej wznosił się od Jerycha przez pustynię, przez góry do Bethelu,
6.TYSIĄCL.WYD5Dział potomków Józefa po stronie wschodniej rozciągał się od Jordanu naprzeciw Jerycha; przez pustynię od Jerycha granica wznosiła się ku wzgórzom do Betel;
7.BRYTYJKASynom Józefa przypadła losem ziemia od Jordanu przy Jerycho do wód jerychońskich na wschodzie, dochodząca do pustyni i wznosząca się od Jerycha ku górom Betelu.
8.POZNAŃSKADział, który przypadł losem synom Józefa, rozciąga się od Jordanu naprzeciw Jerycha aż do wód Jerycha na wschodzie na pustym: od Jerycha zaś wznosi się granica przez góry do Betel.
9.WARSZ.PRASKACzęść przydzielona losowaniem synom Józefa ciągnęła się na wschodzie od Jordanu w okolicach Jerycha poprzez źródła pod Jerychem, potem przez pustynię między Jerychem a Betel, okolicami górskimi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dla synów Josefa losem przypadł udział od Jardenu, naprzeciw Jerycha, przy wodach jerychońskich, na wschód, czyli ku stepowi, który ciągnie się ku górom, od Jerycha do Betel.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotomkowie Józefa otrzymali losem ziemię od Jordanu na wysokości Jerycha do wód tego miasta od strony wschodniej, przez pustynię i w górę od Jerycha po pogórze Betel.