« Joz 2:3 Księga Jozuego 2:4 Joz 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI pojąwszy żona męże, zataji jich rzekąc: „Znam, żesta była przyszła ku mnie, ale nie wiedziałaciem, odkądsta,
2.WUJEK.1923A wziąwszy niewiasta męże, skryła i rzekła: Znam się do tego, przyszli do mnie, alem nie wiedziała, skąd byli:
3.GDAŃSKA.1881Ale wziąwszy ona niewiasta tych dwóch mężów, skryła je, i rzekła: Prawdać jest, przyszli do mnie mężowie; alem nie wiedziała, skąd byli.
4.GDAŃSKA.2017Kobieta jednak wzięła tych dwóch mężczyzn, ukryła ich i powiedziała: To prawda, że przyszli do mnie mężczyźni, ale nie wiedziałam, skąd oni są.
5.CYLKOWWzięła zaś była ta kobieta dwóch onych mężów i ukryła ich, i rzekła: Rzeczywiście przybyli do mnie ci mężowie, ale nie wiedziałam zkąd byli.
6.KRUSZYŃSKII wzięła niewiasta obydwóch mężów, a ukrywszy ich, rzekła: "Tak, przyszli do mnie ludzie, lecz nie wiem, gdzie oni są;
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz kobieta wzięła tych dwu mężczyzn i ukryła ich. Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie, ale nie wiedziałam, skąd byli.
8.BRYTYJKALecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, potem zaś rzekła: Rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są.
9.POZNAŃSKANiewiasta jednak ukryła obu mężów i odpowiedziała: - Prawdą jest, że mężowie ci przyszli do mnie, ale nie wiedziałam, skąd oni są.
10.WARSZ.PRASKAJednakże kobieta ta, wziąwszy obydwu mężczyzn, ukryła ich, a potem powiedziała: To prawda, że przyszli do mnie dwaj mężczyźni, ale ja nie wiedziałam, skąd byli.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ta kobieta wzięła owych dwóch mężów, ukryła ich i powiedziała: Rzeczywiście, przybyli do mnie ci mężowie, ale nie wiem skąd byli.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITRachab jednak ukryła obu mężczyzn i powiedziała: Tak, przyszli do mnie mężczyźni, o których mówicie. Nie wiedziałam, skąd są.