« Joz 21:1 Księga Jozuego 21:2 Joz 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówili do nich w Sylo ziemie Chanaan i rzekli: Pan przykazał przez rękę Mojżesza, aby nam dano miasta dla mieszkania, i przedmieścia ich dla chowania bydła.
2.GDAŃSKA.1881I rzekli do nich w Sylo, w ziemi Chananejskiej, mówiąc: Pan rozkazał przez Mojżesza, abyście nam dali miasta ku mieszkaniu z przedmieściami ich dla dobytków naszych.
3.GDAŃSKA.2017I powiedzieli do nich w Szilo, w ziemi Kanaan: PAN rozkazał przez Mojżesza, abyście nam dali miasta do mieszkania wraz z ich pastwiskami dla naszego bydła.
4.CYLKOWI rzekli do nich w Szylo, na ziemi Kanaan, tak: Wiekuisty polecił był przez Mojżesza, aby oddano nam miasta na zamieszkanie wraz z przyległemi wygonami dla bydła naszego.
5.KRUSZYŃSKIi przemówili do nich w Szilo, w ziemi Kanaan, oświadczając: "Bóg rozkazał przez pośrednictwo Mojżesza, aby nam dano miasta na zamieszkanie wraz z ich wygonami dla naszego bydła".
6.TYSIĄCL.WYD5i rzekli do nich w Szilo w kraju Kanaan: Pan polecił przez Mojżesza, aby nam dano miasta na zamieszkanie wraz z ich pastwiskami dla naszego bydła.
7.BRYTYJKAI przemówili do nich w Sylo, w ziemi kanaanejskiej, tymi słowy: Pan nakazał przez Mojżesza, aby nam dano miasta do zamieszkania i przynależne do nich pastwiska dla naszego bydła.
8.POZNAŃSKAi tak mówili do nich w Szilo w ziemi Kanaan: "Jahwe nakazał przez Mojżesza wydzielić nam do zamieszkania miasta razem z należącymi do nich pastwiskami dla naszego bydła".
9.WARSZ.PRASKAi tak przemówili do nich w Szilo, na ziemi kananejskiej: Jahwe rozkazał przez Mojżesza, żeby nam przydzielono miasta na zamieszkanie, a koło nich pastwiska na wypasanie naszego bydła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i w Szylo, na ziemi Kanaan, do nich powiedzieli: WIEKUISTY polecił przez Mojżesza, by oddano nam miasta na zamieszkanie, wraz z przyległymi przedmieściami dla naszego bydła.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW Szilo, w ziemi Kanaan, przemówili oni do nich tymi słowy: PAN, za pośrednictwem Mojżesza, nakazał, by dano nam miasta do zamieszkania oraz przyległe do nich pastwiska dla naszego bydła.