« Joz 21:23 Księga Jozuego 21:24 Joz 21:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Ajalon i Gethremmon, z przedmieściami ich, miast cztery.
2.GDAŃSKA.1881Ajalon i przedmieścia jego; Gatrymon i przedmieścia jego; miasta cztery.
3.GDAŃSKA.2017Ajjalon i jego pastwiska, Gat-Rimmon i jego pastwiska: cztery miasta.
4.CYLKOWAjalon wraz z wygonami przyległymi i Gath Rimmon wraz z wygonami przyległymi - miast cztery.
5.KRUSZYŃSKIAjalon wraz z jego wygonami i Gath-Rimmon wraz z jego wygonami: cztery miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Ajjalon z jego pastwiskami, Gat-Rimmon z jego pastwiskami: cztery miasta.
7.BRYTYJKAAjjalon wraz z jego pastwiskami i Gat-Rimmon wraz z jego pastwiskami, cztery miasta.
8.POZNAŃSKAAjjalon, Get-Rimmon - razem cztery miasta z przyległymi do nich pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKAAjjalon z jego pastwiskami i Gat–Rimmon z jego pastwiskami; razem także cztery miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ajalon, wraz z przyległymi przedmieściami, i Gath Rimmon, wraz z przyległymi przedmieściami – cztery miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAjalon wraz z jego pastwiskami i Gat-Rimon wraz z jego pastwiskami - cztery miasta.