« Joz 21:25 Księga Jozuego 21:26 Joz 21:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystkie dziesięć miast i przedmieścia ich dane są synom Kaath niższego stanu.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkich miast dziesięć i przedmieścia ich dano domom synów Kaatowych pozostałym.
3.GDAŃSKA.2017Wszystkich miast wraz z ich pastwiskami dla pozostałych rodzin synów Kehata było dziesięć.
4.CYLKOWOtrzymały tedy inne rody synów Kehata w ogóle miast dziesięć.
5.KRUSZYŃSKIWszystkich miast dziesięć wraz z ich wygonami dla rodów pozostałych synów Kechata.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszystkich miast dziesięć z ich pastwiskami dla rodów pozostałych potomków Kehata.
7.BRYTYJKAPozostałe więc rody Kehatytów otrzymały wszystkich miast dziesięć wraz z ich pastwiskami.
8.POZNAŃSKARazem przypadło dla pozostałych rodów Kehatytów dziesięć miast razem z przyległymi do nich pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKATak więc dla pozostałych synów Kehata wyznaczono dziesięć miast razem z ich pastwiskami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem inne rody synów Kehatha otrzymały ogólnie dziesięć miast.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałe rodziny Kehatytów otrzymały więc wszystkich miast dziesięć wraz z ich pastwiskami.