« Joz 21:2 Księga Jozuego 21:3 Joz 21:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dali synowie Izraelowi z osiadłości swych, według rozkazania Pańskiego miasta i przedmieścia ich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż dali synowie Izraelscy Lewitom z dziedzictwa swego według słowa Pańskiego te miasta, i przedmieścia ich.
3.GDAŃSKA.2017Synowie Izraela dali więc Lewitom ze swego dziedzictwa zgodnie ze słowem PANA te miasta oraz ich pastwiska.
4.CYLKOWI oddali synowie Israela z posiadłości swej lewitom wedle polecenia Wiekuistego następujące miasta z przyległemi ich wygonami.
5.KRUSZYŃSKII dali synowie Izraelowi z ich dziedzictwa Lewitom, stosownie do rozkazu Bożego, te miasta wraz z ich wygonami.
6.TYSIĄCL.WYD5Izraelici oddali więc lewitom ze swego dziedzictwa, zgodnie z rozkazem Pana, następujące miasta wraz z ich pastwiskami.
7.BRYTYJKADali więc synowie izraelscy Lewitom ze swego dziedzictwa według nakazu Pana następujące miasta i przynależne do nich pastwiska.
8.POZNAŃSKADali więc Izraelici Lewitom zgodnie z rozkazem Jahwe w swoich posiadłościach miasta i należące do nich pastwiska.
9.WARSZ.PRASKAPrzydzielili więc synowie Izraela lewitom jako ich dziedzictwo, zgodnie z wolą Jahwe, pewne miasta i okoliczne pastwista.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego synowie Israela oddali Lewitom ze swojej posiadłości, według polecenia WIEKUISTEGO, następującą ilość miast z przyległymi ich przedmieściami:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici więc, zgodnie z poleceniem PANA, dali Lewitom ze swojego dziedzictwa wymienione dalej miasta wraz z ich pastwiskami.