« Joz 21:30 Księga Jozuego 21:31 Joz 21:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Helkath i Rohob, z przedmieściami ich, miasta cztery.
2.GDAŃSKA.1881Helkat i przedmieścia jego, Rohob i przedmieścia jego; miasta cztery.
3.GDAŃSKA.2017Chelkat i jego pastwiska oraz Rechob i jego pastwiska: cztery miasta.
4.CYLKOWChelkath wraz z wygonami przyległymi i Rehob wraz z wygonami przyległymi - miast cztery.
5.KRUSZYŃSKIHelkath wraz z jej wygonami i Rehob wraz z jego wygonami: cztery miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Chelkat z jego pastwiskami, Rechob z jego pastwiskami: cztery miasta.
7.BRYTYJKAChelkat wraz z jego pastwiskami i Rechob wraz z jego pastwiskami, cztery miasta.
8.POZNAŃSKAChelkat, Rechob, cztery miasta łącznie z przyległymi pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKAHelkat z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami; w sumie też cztery miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chelkath, wraz z przyległymi przedmieściami i Rehob, wraz z przyległymi przedmieściami – cztery miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChelkat wraz z jego pastwiskami i Rechob wraz z jego pastwiskami - cztery miasta.