« Joz 7:2 Księga Jozuego 7:3 Joz 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wrociwszy się powiedzieli jemu: „Nie pojdzie wszystek lud, ale dwa albo trzy tysiące mężow pojdzie i zgładzi miasto. Przecz by się wszystek lud darmo trudził przeciw mało nieprzyjacielom?”.
2.WUJEK.1923A wróciwszy się, rzekli mu: Niechaj nie ciągnie wszystek lud, ale dwa albo trzy tysiące mężów niech idą, a zgładzą miasto: czemu wszystek lud próżno trudzić się ma przeciw trosze nieprzyjaciół?
3.GDAŃSKA.1881A wróciwszy się do Jozuego, rzekli mu: Niech nie ciągnie wszystek lud; około dwóch tysięcy mężów, albo około trzech tysięcy mężów niech idą, a zburzą Haj; nie trudź tam wszystkiego ludu, bo ich tam trocha.
4.GDAŃSKA.2017Potem wrócili do Jozuego i powiedzieli mu: Niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około dwóch lub trzech tysięcy mężczyzn i niech zburzą Aj. Nie trudź całego ludu, bo tamtych jest niewielu.
5.CYLKOWA wróciwszy do Jozuego donieśli mu: Nie potrzeba, aby tam wszystek lud wyruszył; około dwóch tysięcy, albo około trzech tysięcy ludzi niechaj wyruszy, a porażą Aj; nie trudź tam wszystkiego ludu, bo ich tam mała liczba!
6.KRUSZYŃSKIA wróciwszy do Jozuego, rzekli do niego: "Niechaj nie wstępuje cały naród! Około dwóch tysięcy ludzi, albo około trzech tysięcy ludzi wstąpi i zdobędą Aj; nie trudź tam całego narodu, ponieważ jest ich mała liczba".
7.TYSIĄCL.WYD5a wróciwszy do Jozuego, donieśli mu: Niech nie wyrusza cały lud. Około dwóch lub trzech tysięcy ludzi niech pójdzie, a zdobędą Aj. Nie trudź całego ludu, bo ich tam jest niewielu.
8.BRYTYJKAA kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego: Niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około dwóch albo trzech tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie trudź tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu.
9.POZNAŃSKAWrócili potem do Jozuego i rzekli mu: - Nie ma potrzeby, by cały lud ruszał [na wyprawę]. Wystarczy, jeżeli pójdzie około dwóch lub trzech tysięcy mężów, a pokonają Aj. Nie trudź [na próżno] całego ludu, bo jest ich tam niewielu.
10.WARSZ.PRASKAWróciwszy do Jozuego, oznajmili: Niech nie idą tam wszyscy ludzie. Wystarczy, że udadzą się tam dwa lub trzy tysiące ludzi. Będą oni w stanie sami zdobyć Aj. Nie musicie wysyłać wszystkich waszych ludzi do zdobycia tego miasta. Jego mieszkańcy nie są bowiem tak liczni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy wrócili do Jezusa, syna Nuna, to mu donieśli: Nie trzeba, by tam wyruszył cały lud; niech pójdzie około dwóch tysięcy, czy trzech tysięcy ludzi, a porażą Aj; nie trudź całego ludu, bo jest ich tam mała liczba.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wrócili do Jozuego, powiedzieli mu: Nie trzeba tam posyłać całego wojska. Wystarczy uderzyć na Aj siłami dwóch lub trzech tysięcy ludzi. Nie trudź całej armii. Tamtych jest niewielu!