« Jak 5:20 1 List Piotra 1:1 1Pio 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PIotr Apostoł Jesusa Christa wybranym przychodniom rozproszonym (w) Poncie Galacyej, Kapadocyej, Azyej i Bithynijej.
2.WUJEK.1923Piotr, Apostół Jezusa Chrystusa, wybranym przychodniom rozproszenia Pontu, Galacyi, Kappadocyi, Azyi i Bithynii,
3.RAKOW.NTPiotr Apostoł Jezusa Christusa, wybranym przychodniom rozproszonym po Poncie, Galacyey, Kappadocyey, Asyiey, i Bythyniey,
4.GDAŃSKA.1881Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, przychodniom rozproszonym w Poncie, w Galacyi, w Kapadocyi, w Azji i w Bitynii;
5.GDAŃSKA.2017Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii;
6.JACZEWSKIPiotr, Apostoł Jezusa Chrystusa. Chrześcianom, powołanym z pogan, a zamieszkałym w Poncie, Galacyi, Kapadocyi, Azyi i Bitynii;
7.MARIAWICIPiotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, przychodniom z rozproszenia w Poncie, Galacyi, Kappadocyi, Azyi i Bitynii,
8.DĄBR.WUL.1973Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa, do przychodniów rozproszenia Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii —
9.DĄBR.GR.1961Piotr Apostoł Jezusa Chrystusa do przebywających w rozproszeniu w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii –
10.TYSIĄCL.WYD5Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród diaspory w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
11.BRYTYJKAPiotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych
12.POZNAŃSKAPiotr, apostoł Jezusa Chrystusa - do przychodniów w diasporze Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
13.WARSZ.PRASKAPiotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, którzy jako przybysze mieszkają rozproszeni w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
14.KALETAPiotr, apostoł Jezusa Chrystusa, wybranym i przychodniom rozproszenia [w] Poncie, Galacji, Kapadocji, i Bitynii;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, co przebywają w innych miejscach rozproszenia; z Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji oraz Bitynii,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych
17.TOR.PRZ.2023Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,