« 1Pio 1:11 1 List Piotra 1:12 1Pio 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którym objawiono jest, iż nie im lecz nam służy to, co teraz opowiedziano przez opowiadające wam w duchu świętem posłanem, znieba na co żądają aniołowie patrzyć.
2.WUJEK.1923Którym objawiono jest, iż nie samym sobie, ale wam tem usługowali, co się teraz wam opowiada przez te, którzy wam Ewangelią przepowiadali, przez Ducha Ś. z nieba posłanego, na którego pragną patrzyć Aniołowie.
3.RAKOW.NTKtórym objawiono było, iż nie samym sobie, ale nam usługiwali tymi rzeczami, które się teraz opowiedają wam przez one, którzy Ewanielią przepowiadali wam przez ducha świętego posłanego z nieba, na które żądają Aniołowie poglądać.
4.GDAŃSKA.1881Którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangieliję przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzyć Aniołowie.
5.GDAŃSKA.2017Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie.
6.JACZEWSKIoni otrzymali objawienie to nie gwóli własnej lecz gwóli waszej korzyści: wam to bowiem, wedle przepowiedni prorockich, przez natchnionych Duchem Świętych mężów, ogłoszone zostały łaski, których sami aniołowie są żądni.
7.MARIAWICIA im to wszystko zostało objawione, ażeby nie sobie samym, ale nam w tych rzeczach posługiwali, które się wam teraz oznajmiają przez tych, którzy wam Ewangelię opowiadają przez Ducha Świętego z Nieba zesłanego, na Którego pragną patrzeć Aniołowie.
8.DĄBR.WUL.1973Objawiono im też, że nie dla samych siebie, ale dla was spełniali posługę przez zapowiadanie tego, co wam teraz oznajmione zostało za pośrednictwem głoszących Ewangelię, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z niebios, na którego pragną spoglądać aniołowie.
9.DĄBR.GR.1961Objawiono im też, że nie dla samych siebie, ale dla was spełniali posługę przez zapowiadanie tego, co wam teraz oznajmione zostało za pośrednictwem głoszących Ewangelię, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z niebios: są to rzeczy, w które wejrzeć pragnęliby aniołowie.
10.TYSIĄCL.WYD5Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
11.BRYTYJKAIm to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną.
12.POZNAŃSKAZostało im objawione, że nie im, lecz raczej wam służyło to, co teraz zwiastowali wam głosiciele ewangelii za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba, a w co wgłębić się pragną (nawet) aniołowie.
13.WARSZ.PRASKAProrocy także dowiedzieli się, że to nie im, ale wam raczej miało służyć sprawowane przez nich poselstwo zbawienia. Tę samą posługę sprawują teraz słudzy Ewangelii, głosząc wam, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba, radosną nowinę [zbawienia]. A są to sprawy, w które pragnęliby wniknąć sami aniołowie.
14.KALETAKtórym objawione_jest, że nie samym_sobie, ale wam usługiwali tym, co teraz zwiastowano wam przez [tych, którzy] kazali_Ewangelię wam przez ducha świętego zesłanego z nieba, na które [rzeczy] pragną aniołowie patrzyć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Im to zostało objawione, że nie samym sobie, ale wam służyli, w tym, co wam teraz zostało oznajmione przez głoszących wam Dobrą Nowinę w Duchu Świętym, który został zesłany z Nieba, i do czego pragną mieć wgląd aniołowie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIm też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie.
17.TOR.PRZ.2023Którym zostało objawione, że nie im samym, ale nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam oznajmione przez tych, którzy wam ogłosili dobrą nowinę w Duchu Świętym, który został wysłany z nieba – sprawy, w które pragną wejrzeć aniołowie.