« 1Pio 1:13 1 List Piotra 1:14 1Pio 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako dzieci posłuszeństwa, nie przyrownawając się pierwszym żądzam wniewiadomości waszej.
2.WUJEK.1923Jako synowie posłuszeństwa, nie przypodobając się przeszłym pożądliwościom nieumiejętności waszéj;
3.RAKOW.NTJako dzieci posłuszeństwa, nie przekształtowani onym które przedtym były w nieumiejętności waszej, pożądliwościam.
4.GDAŃSKA.1881Jako synowie posłuszni, którzy się nie przypodobywacie przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwościom;
5.GDAŃSKA.2017Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości;
6.JACZEWSKIBądźcie Bogu posłuszni; pożądania dawnego życia w pogaństwie precz odrzućcie od siebie.
7.DĄBR.WUL.1973Jako synowie posłuszeństwa, nie idąc za dawnymi pożądliwościami nieświadomości waszej,
8.DĄBR.GR.1961Jako synowie posłuszni, nie idąc za pożądliwościami dawnej nieświadomości waszej,
9.TYSIĄCL.WYD5[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi,
10.BRYTYJKAJako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej,
11.POZNAŃSKAbądźcie posłuszni, nie kierujcie się dawnymi pożądliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście (jeszcze) w nieświadomości,
12.WARSZ.PRASKABądźcie posłuszni jak dzieci i nie poddawajcie się już waszym dawnym pożądaniom, jak to czyniliście, kiedyście jeszcze pozostawali w nieświadomości.
13.KALETAJako synowie posłuszeństwa, [którzy] nie przypodobujecie_się przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwościom;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądźcie jako dzieci posłuszeństwa; nie dostosowując się do wcześniejszych waszych pragnień w niewiedzy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWzorem posłusznych dzieci skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jako posłuszne dzieci, nie dostosowujcie się do wcześniejszych pożądliwości z czasów waszej niewiedzy,