« 1Pio 1:13 1 List Piotra 1:14 1Pio 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako dzieci posłuszeństwa, nie przyrownawając się pierwszym żądzam wniewiadomości waszej.
2.WUJEK.1923Jako synowie posłuszeństwa, nie przypodobając się przeszłym pożądliwościom nieumiejętności waszéj;
3.RAKOW.NTJako dzieci posłuszeństwa, nie przekształtowani onym które przedtym były w nieumiejętności waszej, pożądliwościam.
4.GDAŃSKA.1881Jako synowie posłuszni, którzy się nie przypodobywacie przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwościom;
5.GDAŃSKA.2017Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości;
6.JACZEWSKIBądźcie Bogu posłuszni; pożądania dawnego życia w pogaństwie precz odrzućcie od siebie.
7.MARIAWICIjako synowie posłuszeństwa, nie stosując się do poprzedniej waszej niewiadomości,
8.DĄBR.WUL.1973Jako synowie posłuszeństwa, nie idąc za dawnymi pożądliwościami nieświadomości waszej,
9.DĄBR.GR.1961Jako synowie posłuszni, nie idąc za pożądliwościami dawnej nieświadomości waszej,
10.TYSIĄCL.WYD5[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi,
11.BRYTYJKAJako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej,
12.POZNAŃSKAbądźcie posłuszni, nie kierujcie się dawnymi pożądliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście (jeszcze) w nieświadomości,
13.WARSZ.PRASKABądźcie posłuszni jak dzieci i nie poddawajcie się już waszym dawnym pożądaniom, jak to czyniliście, kiedyście jeszcze pozostawali w nieświadomości.
14.KALETAJako synowie posłuszeństwa, [którzy] nie przypodobujecie_się przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwościom;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądźcie jako dzieci posłuszeństwa; nie dostosowując się do wcześniejszych waszych pragnień w niewiedzy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWzorem posłusznych dzieci skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości.
17.TOR.PRZ.Jako posłuszne dzieci, nie dostosowujcie się do wcześniejszych pożądliwości z czasów waszej niewiedzy,