« 1Pio 1:16 1 List Piotra 1:17 1Pio 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli ojcem nazywacie (onego) który na lice nie patrząc sądzi wedle każdego uczynków, wstrachu czas przebywania waszego trawcie.
2.WUJEK.1923A jeźli wzywacie Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi wedle uczynku każdego, w bojaźni obcujcie czasu przemieszkiwania waszego,
3.RAKOW.NTA jeśli Ojcem wzywacie onego, który bez względu na osoby sądzi wedle każdego człowieka uczynku, w bojaźni z przemieszkawania waszego czas trawcie;
4.GDAŃSKA.1881A ponieważ Ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcież, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili,
5.GDAŃSKA.2017A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni;
6.JACZEWSKIOjcem waszym jest ten, który sądzić będzie bez względu na osoby, ale wedle zasług każdego: z bojaźnią tu przeto przepędzajcie życie swoje,
7.MARIAWICIA jeśli wzywacie Ojca Tego, Który sądzi bez względu na osoby, każdego według uczynków jego, tedy w bojaźni się sprawujcie w czasie przemieszkiwania waszego tu w tem życiu,
8.DĄBR.WUL.1973A jeżeli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, żyjcie w bojaźni w czasie przebywania waszego (na tym świecie).
9.DĄBR.GR.1961A jeżeli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, żyjecie w bojaźni w czasie przebywania waszego (na tym świecie).
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
11.BRYTYJKAA jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,
12.POZNAŃSKAA skoro Ojcem nazywacie Tego, który sądzi bezstronnie każdego według jego uczynków, bogobojnie przeżywajcie czas waszego pielgrzymowania,
13.WARSZ.PRASKAJeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi każdego według jego uczynków, nie czyniąc żadnych rozróżnień między ludźmi, to trwajcie w ustawicznej bojaźni Bożej, jak długo przebywacie na tej obczyźnie.
14.KALETAA jeśli Ojcem nazywacie [tego, który] bez_braku_osób sądzi według każdego [człowieka] uczynku, w bojaźni pielgrzymowania waszego czas sprawujcie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli nazywacie Ojcem Tego, co nie ma względu na osobę oraz sądzi każdego według czynu w bojaźni spędzajcie czas waszego pobytu na obczyźnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn - bez względu na osobę- sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie Go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego.
17.TOR.PRZ.A jeśli wzywacie jako Ojca, tego który bez względu na osoby sądzi każdego według jego czynów, postępujcie w bojaźni przez czas waszego zamieszkiwania na obczyźnie.