« 1Pio 1:17 1 List Piotra 1:18 1Pio 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc iżeście nie zbotwiałemi (rzeczami) śrebrem abo złotem wykupieni zpróżnego waszego obcowania, ojcowskiego podania.
2.WUJEK.1923Wiedząc, iż nie skazitelnemi złotem albo śrebrem jesteście wykupieni od próżnego obcowania waszego ojcowskiego podania;
3.RAKOW.NTWiedząc iż nie rzeczami kazitelnymi, srebrem abo złotem wykupieni jesteście od próżnego waszego obcowania, od ojców podanego;
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, iż nie skazitelnemi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego.
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;
6.JACZEWSKIpamiętając na to, że z niewoli, w której byli ojcowie wasi, wykupieni zostaliście nie uległem zepsuciu złotem i srebrem,
7.MARIAWICIwiedząc, że nie złotem albo srebrem, które się zepsuć mogą, jesteście wykupieni od próżnego obcowania waszego, podanego wam przez ojców,
8.DĄBR.WUL.1973Wiedząc, że nie skazitelnym złotem albo srebrem zostaliście wyzwoleni z nędznego sposobu życia waszych ojców,
9.DĄBR.GR.1961Wiecie bowiem, że nie dobrami skazitelnymi, srebrem albo złotem, zostaliście wyzwoleni z nędznego sposobu życia waszych ojców,
10.TYSIĄCL.WYD5Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,
11.BRYTYJKAWiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego,
12.POZNAŃSKAświadomi, że nie srebro ani złoto, których wartość przemija, było okupem uwalniającym was z marnego sposobu życia odziedziczonego po przodkach,
13.WARSZ.PRASKAWiecie przecież, że z waszego przewrotnego życia przekazanego wam przez ojców waszych zostaliście wykupieni i to nie jakimiś przemijającymi dobrami, jak srebro czy złoto,
14.KALETAWiedząc, że nie skazitelnym srebrem albo złotem wykupieni_jesteście od marnego waszego obcowania, od_ojców_podanego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiedząc, że z waszego próżnego, przekazanego wam przez przodków sposobu życia, zostaliście wykupieni nie tymi przemijającymi rzeczami srebrem lub złotem,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, odziedziczonego po ojcach,
17.TOR.PRZ.Wiedząc, że nie zniszczalnym srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców,