« 1Pio 1:1 1 List Piotra 1:2 1Pio 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wedle przeznania Boga ojca wświątobliwości ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwie Jesusa Christa. Łaska wam i pokój niech się rozmnoży.
2.WUJEK.1923Wedle przejrzenia Boga Ojca, ku poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwie Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech się rozmnoży.
3.RAKOW.NTWedle przeznania Boga Ojca, w poświęceniu ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwie Jezusa Christusa. Łaska wam i pokój niech się rozmnoży.
4.GDAŃSKA.1881Wybranym według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będzie rozmnożony.
5.GDAŃSKA.2017Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.
6.JACZEWSKIChrześcianom, których Bóg Ojciec przewidział, których Duch Święty poświęcił, których Chrystus krwią swoją oczyścił. Łaska i pokój niech się wam pomnażają.
7.MARIAWICIwybranym według przewidzenia Boga Ojca ku poświęceniu Duchem, ku posłuszeństwu i pokropieniu Krwią Jezusa Chrystusa: – Łaska i pokój niech wam będzie pomnożony.
8.DĄBR.WUL.1973wybranym według przejrzenia Boga Ojca ku uświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: łaska i pokój niech się w was pomnaża.
9.DĄBR.GR.1961wybranym zgodnie z wszechwiedzą Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się w was pomnaża.
10.TYSIĄCL.WYD5którzy wybrani zostali zgodnie z tym, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech będą wam udzielone obficie!
11.BRYTYJKAWedług powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.
12.POZNAŃSKAdo wybranych zgodnie z uprzednim planem Boga Ojca, przez uświęcenie w Duchu, do uległości (ewangelii) i do pokropienia Krwią Jezusa Chrystusa! Łaska i pokój niech będzie w pełni waszym udziałem!
13.WARSZ.PRASKAa zostali wybrani według przedwiecznych planów Boga Ojca, aby osiągnęli uświęcenie przez Ducha i stali się posłuszni [Bogu], ponieważ zostali pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech zstąpią na was w wielkiej obfitości.
14.KALETAWedług przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech_będzie_rozmnożony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wybranych ku posłuszeństwu w uświęceniu Ducha i nałożeniu krwi Jezusa Chrystusa, według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. Oby została wam pomnożona łaska i pokój.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITwedług uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze.
17.TOR.PRZ.2023Wybranych zgodnie z uprzednią wiedzą Boga Ojca w uświęceniu Ducha, do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam; a pokój oby został pomnożony.