« 1Pio 1:20 1 List Piotra 1:21 1Pio 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co przezeń wierzycie w Boga, który go wskrzesił zmartwych, i sławę dał jemu, żeby wiara wasza i nadzieja była w Boga.
2.WUJEK.1923Którzy przezeń wiernymi jesteście Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza w Bogu była.
3.RAKOW.NTKtórzy prze zeń wierzycie w Boga, który wzbudził go do umarłych, i chwałę jemu dał, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu.
6.JACZEWSKINauczeni przezeń, uwierzyliście w Boga, który Syna swego wzbudził z umarłych i otoczył go chwałą, aby tym sposobem waszą wiarę i nadzieję umocnił.
7.DĄBR.WUL.1973Przez niego wierni jesteście Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, abyście w Bogu pokładali wiarę i nadzieję waszą.
8.DĄBR.GR.1961Dzięki niemu wierzycie w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, abyście w Bogu pokładali wiarę i nadzieję waszą.
9.TYSIĄCL.WYD5Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
10.BRYTYJKAKtórzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu.
11.POZNAŃSKAPrzez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i obdarzył chwałą, tak że wasza wiara i nadzieja jest w Bogu!
12.WARSZ.PRASKAI właśnie przez Niego wyście uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i obdarzył chwałą. W ten sposób zarówno wiara, jak i nadzieja wasza są skierowane ku Bogu.
13.KALETA[Którzy] przez niego wierzycie w Boga, [który] wzbudził go od umarłych i chwałę mu dał, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla was, wierzących poprzez niego względem Boga, który go wskrzesił z martwych, a nadto dał mu chwałę. Tak więc wasza wiara oraz nadzieja jest ku Bogu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITdzięki Niemu wierzących w Boga, który Go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą, tak, że wasza wiara i nadzieja są w Bogu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Którzy dzięki Niemu jesteście wierzącymi w Boga, który wzbudził Go z martwych i dał Mu chwałę, tak aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.