« 1Pio 1:23 1 List Piotra 1:24 1Pio 1:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż wszelkie ciało jako trawa, a wszelka sława człowiecza, jako kwiat trawny, zwiędła trawa, i kwiat wypadł.
2.WUJEK.1923Ponieważ wszelkie ciało jako trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat trawy: uschła trawa, i kwiat jéj opadł.
3.RAKOW.NTPonieważ wszelkie ciało jako trawa, a wszelka chwała człowiecza jako kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat jej upadł;
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy; uwiędła trawa i kwiat jej opadł;
5.GDAŃSKA.2017Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł;
6.JACZEWSKIWszelkie ciało jest jako trawa, a chwała jego jako kwiat. Usycha trawa i kwiat jej upada:
7.MARIAWICIAlbowiem wszelkie ciało – jako trawa, i wszelka chwała ludzka – jako kwiat na zielu; ziele zwiędło, i kwiat z niego opadł.
8.DĄBR.WUL.1973Bo każdy człowiek jako trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat polny. Uschła trawa i kwiat jej opadł, lecz słowo Pańskie trwa na wieki.
9.DĄBR.GR.1961Bo każdy człowiek jako trawa, a wszelka chwała jego jako kwiat polny. Uschła trawa i opadł kwiat, lecz słowo Pańskie trwa na wieki.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł,
11.BRYTYJKAGdyż wszelkie ciało jest jak trawa, A wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, I kwiat opadł,
12.POZNAŃSKABo wszelkie stworzenie jest niby trawa i wszelka jego wspaniałość niby kwiat polny! Usycha trawa, kwiat więdnie,
13.WARSZ.PRASKAWszelkie ciało jest niczym trawa, a cała jego świetność – jakby kwiat polny: trawa usycha, kwiat opada. A słowo Pańskie trwa na wieki.
14.KALETAPonieważ wszelkie ciało jako trawa i wszelka chwała jego jako kwiat trawy; uwiędła trawa i kwiat opadł;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ: Każda cielesna natura jest jak trawa, a każda chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa została wysuszona, a kwiat jej opadł;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż: Wszelkie ciało jest jak trawa. Cała jego chwała przypomina jej kwiat. Trawa uschła i kwiat opadł,
17.TOR.PRZ.Dlatego że wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł;