« 1Pio 1:5 1 List Piotra 1:6 1Pio 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wczym radujecie się mało jeszcze, jeśli potrzeba jest, zasmuceni wrozmaitych pokusach.
2.WUJEK.1923W czem radować się będziecie trochę teraz, jeźli potrzeba zasmucić się w rozmaitych pokusach,
3.RAKOW.NTW który radować się będziecie, maluczko teraz (jeśliże potrzeba jest) zasmuceni w rozmaitych pokuszeniach.
4.GDAŃSKA.1881W czem weselicie się teraz maluczko, (jeźliże potrzeba) zasmuceni w rozmaitych pokusach,
5.GDAŃSKA.2017Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób;
6.JACZEWSKIPamięć na to zbawienie i teraz już napełnia was odrobiną radości śród mnóstwa udręczeń, które obecnie znosić musicie,
7.MARIAWICIi w którem będziecie się radować, choć teraz potrzeba się trochę zasmucić w różnych pokusach,
8.DĄBR.WUL.1973Z tego radować się będziecie, choć teraz potrzeba i smucić się nieco rozmaitymi pokusami,
9.DĄBR.GR.1961Z tego się radujcie, choć teraz potrzeba i udręczyć się nieco rozmaitymi pokusami,
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
11.BRYTYJKAWeselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,
12.POZNAŃSKADlatego radujecie się, chociaż na razie różne doświadczenia zasmucają was czasem,
13.WARSZ.PRASKAz czego powinniście się już radować, mimo że wypadnie wam doznać jeszcze niejednego smutku z powodu rozmaitych utrapień [jakie was czekają].
14.KALETAW czym weselicie_się maluczko teraz, jeśli potrzeba, zasmuceni w rozmaitych pokusach,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Nim się radujcie, ilekroć jest słuszne teraz trochę, jeżeli zostaliście zasmuceni pośród różnych doświadczeń,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCieszcie się nim, mimo że teraz - gdy trzeba - bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi próbami.
17.TOR.PRZ.Weselicie się z tego, mimo że teraz zostaliście na krótko zasmuceni, jeśli potrzeba, rozmaitymi próbami,